Facebook Video Digitalni Marketing

Facebook Video Digitalni Marketing

 

Facebook Video digitalni marketing uz Digitalno Pero predstavlja put ka uspehu i konstantnom napredovanju vašeg brenda. Digitalno okruženje danas se ogleda u konstantnoj prisutnosti na svim društvenim mrežama i van njih. Kako biste povećali prisutnost vašeg brenda na tržištu i dobili konkurentsku prednost, potrebno je da konstantno ulažete u digitalni marketing. Facebook Video digitalni marketing uz Digitalno Pero vam nudi prikaz vašeg video materijala na Facebook društvenoj mreži, kao i usmeravanje poseta sa oglasa ka vašem sajtu. Video marketing je u poslednjih nekoliko godina postao najvažniji vid marketinga. Tekstualni marketing, pa čak polako i slikovni marketing gube na važnosti, dok video marketing konstantno iznova dokazuje koliko je bitan. Veliki broj istraživanja ukazuje na to da se pažnja potencijalnih potrošača i/ili klijenata najlakše zadržava video sadržajem.

Digitalno Pero vam nudi svoju ekspertizu u postavljanju i vođenju Facebook video oglasa. Kroz godine aktivnih kampanja stekli smo potrebna znanja. Ta znanja biće primenjena na vašu kompaniju, brend, proizvod, uslugu ili jednostavno video zapis.

Usluga:
Facebook Video Digitalni Marketing
Kategorija:
Facebook Digitalni Marketing

Facebook Video Digitalni Marketing

 

Facebook Video digitalni marketing predstavlja savršeno marketinško rešenje ukoliko želite da promovišete svoj brend, uslugu, proizvod ili sam video zapis na Facebook društvenoj mreži. Istraživanja su pokazala da se pažnja današnje celokupne populacije najlakše privlači video sadržajem.

Neke od metrika koje vam nudimo prilikom pokretanja Facebook Video oglasa su:


 • Prikaz uređaja sa kojih je izvršena najveća interakcija
 • Ukupan broj pregleda
 • Procenat pregleda video oglasa
 • Prikaz broja impresija koje je vaš oglas ostvario
 • Prikaz „reach“ parametara, odnosno jedinstvenih prikaza digitalnog oglasa
 • Prikaz broja klikova na vaš digitalni oglas
 • Prosečan CPC ( cost per click ), odnosno potrošnja po kliku
 • Prikaz CTR metrike ( Click Thru Rate ), odnosno prosek ukupnog broja klikova oglasa

Napomena: Ovo su samo neke od metrika koje vam nudimo prilikom saradnje. Nakon početka projekta dobijate uvid u kompletnu metriku vezanu za vaš digitalni oglas

Ukoliko želite da saznate više o “Facebook Video Digitalni Marketing” načinu oglašavanja, kliknite na polje “opis”.

 • Specifikacije
 • Opis
 • Započni projekat
Izbor demografije ciljne grupe ( pol, godine, prebivalište )
Da
Usmeravanje oglasa ka vašem Facebook profilu
Da
Izbor ciljne grupe prikazivanja digitalnog oglasa
Da
Izbor učestalosti prikazivanja digitalnog oglasa
Da
Izveštaj toka i kraja vašeg digitalnog oglasa
Da
Kreiranje „Instant Experience“ dodatne usluge
Opciono
Usmeravanje oglasa ka vašem veb sajtu
Opciono
Kreiranje „Slideshow“ oglasa
Opciono
Kreiranje A/B test oglasa
Opciono
Kreiranje video prikaza
Opciono

Facebook Video Digitalni Marketing

 


Facebook Video digitalni marketing predstavlja jednu od najvažnijih strategija kada govorimo o digitalnom oglašavanju. Ovakav vid digitalnog marketinga se zasniva na promociji video zapisa. Kako bi promocija bila uspešna, i kako bi se dostigli zacrtani ciljevi koji se mogu ogledati u usmeravanju poseta ka sajtu, Facebook društvenoj mreži ili podizanju svesti o brendu potrebni su kvalitetni video zapisi. Video sadržaj koji se promoviše mora biti vrhunskog kvaliteta, a poruka koja se prenosi mora da bude jasna i da jasno definiše vašu ponudu. Bez obzira da li se ta ponuda ogleda u promovisanju proizvoda, usluge, stranice, ideje ili bilo čega drugog- potrebno je da se posveti puno pažnje samom kreiranju video zapisa.

Pre same pripreme video zapisa Digitalno Pero vrši istraživanje prisutnosti vašeg brenda na tržištu i u digitalnom okruženju.  Nakon detaljne analize pristupamo osmišljavanju digitalne strategije koju pažljivo krojimo prema potrebama vašeg brenda. Biramo ciljnu grupu potencijalnih potrošača kojoj će se prikazivati vaš digitalni oglas. Ta ciljna grupa se definiše prema industrijskoj grani vašeg poslovanja. Ukoliko izaberete Digitalno Pero kao vašeg digitalnog predstavnika, nudimo vam i opciju „retargetiranja“. Ukoliko ne znate šta je „retargetiranje“, dozvolite da vam pojasnimo. „Retargetiranje“ je najprostije rečeno ponovno prikazivanje vaših digitalnih oglasa istim korisnicima društvene mreže sa koje se aktivira oglas. Ovakav vid pripreme digitalnog oglasa je jedan od najvažnijih u celom toku postavke, vođenja i analiziranja digitalnog oglasa. Facebook Video digitalni marketing uz Digitalno Pero vam može povećati prisutnost brenda na tržištu, povećati broj poseta ka željenoj destinaciji i osigurati lidersku ulogu u vašoj industrijskoj grani.

Do sada smo ustanovili da video sadržaj predstavlja najpouzdaniji način privlačenja pažnje u digitalnom okruženju. Digitalno Pero vam nudi strategije koje se ogledaju u prikazivanju video digitalnog oglasa u trajanju do 15 sekundi, a nekad i preko toga. Razmislite samo koliko sadržaja može biti prikazano za to vreme.


  Izabrani proizvod:




  Ostale usluge

  Facebook Reach Oglasi
  Facebook Messages Oglasi
  YouTube Display Oglasi
  YouTube Bumper Oglasi
  Instagram Brand Awareness Oglasi
  Instagram Reach Oglasi
  Google Display Oglasi
  Google Leads Oglasi
  SEO Građenje mreže linkova
  SEO Istraživanje konkurencije