Instagram Reach Digitalni Marketing

Instagram Reach Digitalni Marketing

 

Instagram Reach digitalni marketing je efikasno strateško rešenje kojim se “privlači” veliki broj poseta ka lokaciji koju vi određujete u saradnji sa nama. Na ovaj način povećavate ukupan broj poseta vaše veb lokacije ili izabrane društvene mreže. Kako bi ovakva digitalna strategija ostvarila svoj pun potencijal, potrebno je izvršiti detaljne pripreme. Instagram Reach digitalni marketing zahteva kreiranje slikovnog, tekstualnog ili video prikaza. Prilikom kreiranja bilo kojeg od navedenih prikaznih rešenja potrebno je osmisliti konkretnu, efektnu i sažetu poruku koja će privući pažnju potencijalnih potrošača ili klijenata.
Digitalno Pero vam nudi svoju uslugu kreiranja reklamnih oglasa i kampanja koje se pokreću na Instagram društvenoj mreži. Ovakav vid digitalnih oglasa je usko vezan sa video i slikovnim sadržajem. Upravo to je razlog da prilikom kreiranja ovakve digitalne forme oglašavanja vodite računa o poruci koju želite da prenesete.

Usluga:
Instagram Reach Digitalni Marketing
Kategorija:
Instagram Digitalni Marketing

Instagram Reach Digitalni Marketing

 

Instagram Reach digitalni marketing je jedno od najefikasnijih strateških marketinških rešenja za prikazivanje vašeg digitalnog oglasa na Instagram društvenoj mreži. Prilikom postavljanja i pokretanja ovakve oglasne forme, prikaz oglasa se usmerava na Instagram “news feed”, Instagram “story” kao i Instagram “explore” sekciji društvene mreže.

Neke od metrika koje vam nudimo prilikom pokretanja “Instagram Reach Digitalni Marketing” digitalnih oglasa su:


 • Ukupan broj klikova na vaš digitalni oglas
 • Ukupni “reach”, odnosno broj jedinstvenih prikaza digitalnog oglasa
 • Ukupan broj impresija, odnosno ukupan broj prikaza oglasa računajući ponovne prikaze
 • Prikaz demografskih metrika koje uključuju pol i godine osoba koje su izvršile interakciju sa oglasom
 • Metrika uređaja na kojima su prikazani vaši digitalni oglasi
 • Vreme prikazivanja oglasa
 • Dani prikazivanja oglasa sa najvećim brojem pregleda oglasa

Napomena: Ovo su samo neke od metrika koje vam nudimo ukoliko izaberete saradnju sa nama. Kompletan spisak svih metrika i analize toka i kraja digitalnih oglasa dobijate prilikom početka saradnje.

Ukoliko želite da saznate više o “Instagram Reach Digitalni Marketing” digitalnim oglasima, kliknite na polje “opis”.

 • Specifikacije
 • Opis
 • Započni projekat
"Frequency Cap", odnosno, određivanje ukupnog broja prikaza istoj osobi
Da
Usmerenje poseta sa vašeg digitalnog oglasa na željenu lokaciju
Da
Izbor IOS – Android operativnih sistema prikaza oglasa
Da
Izbor vremena i dana prikazivanja digitalnog oglasa
Da
Kreiranje tekstualnog dela oglasa
Da
Prikazna demografija
Da
Aktivacija A/B test oglasne strategije
Opciono
Kreiranje slikovnog dela oglasa
Opciono
Kreiranje video oglasa
Opciono

Instagram Reach Digitalni Marketing

 


Instagram Reach digitalni marketing uz Digitalno Pero ima potencijal da ka vašem veb sajtu ili društvenoj mreži usmeri veliki broj posetilaca. Govorimo o hiljadama, desetinama hiljada, stotinama hiljada, a ukoliko vam budžet to dozvoljava i milionima poseta. Današnje poslovanje, kada govorimo o bilo kojem vidu industrijske grane, zahteva da se ulažu ozbiljna novčana sredstva u digitalni marketing. Organski saobraćaj kojim se dolazi do besplatnih poseta jednostavno nije održiv vid poslovne strategije. Iako preporučujemo pravilnu SEO optimizaciju, pisanje blogova i sve ono što usmerava posete ka vašem veb sajtu ili društvenim mrežama, moramo da vas upozorimo da to jednostavno nije dovoljno. Plaćeni digitalni marketing ima mogućnost da vaše poslovanje lansira u veoma kratkom vremenskom roku u nove visine.

Digitalno Pero vam nudi svoju ekspertizu kada se govori o Instagram Reach oglasima. Naše dugogodišnje iskustvo nam je ukazalo na postojanje izrazito uspešnih strateških rešenja koja se ogledaju u pravilnoj postavci digitalnih reklamnih oglasa, kreiranju tekstualnog i vizuelnog sadržaja. Ovakve digitalne reklamne strategije se prilagođavaju svakom poslovanju i brendu pojedinačno. Digitalno Pero prilazi svakom našem potencijalnom partneru, saradniku ili klijentu sa jednakom dozom poštovanja i posvećenosti.

Vaš uspeh je i naš uspeh. Digitalno Pero vam nudi održiv vid marketinških strategija koje se implementiraju na posebno iskrojene načine. Primena ovakvih strateških rešenja se ogleda u postavci digitalnih oglasa koji usmeravaju posete ka željenim lokacijama koristeći Instagram digitalnu platformu.
Instagram Reach digitalni marketing sadrži primenu A/B strategije. Ovakav vid digitalne strategije se ogleda u analiziranju dve različite grupe metrika koje se definišu pre pokretanja samog digitalnog oglasa.

A/B test strategije donose bitne informacije. Recimo, ukoliko nas zanima da li je za vaš brend potencijalna grupa potrošača uzrasta od 18 do 25, ili od 30 do 40 godina, mi vam to možemo saznati. Možemo vam pružiti ovakvu informaciju usmeravanjem istog oglasa kreiranog i postavljenog na dva različita načina, usmerena ka dve ciljane grupe. Naravno, ovo nisu jedine metrike. Digitalno Pero vam može postaviti detaljne metrike kao što su uređaji koji potencijalni potrošači i/ili klijenti koriste. Takođe vam možemo pružiti informaciju o tome da li je za vaš proizvod više zainteresovana ženska ili muška populacija.
Kada se prikupi dovoljna količina podataka, tada pristupamo drugom koraku implementiranja detaljne strategije targetiranja potencijalnih korisnika koji su najviše zainteresovani za vaše poslovanje- kreiranje novog oglasa usmerenog ka grupi koja je donela najviše pregleda u prvoj A/B test kampanji. Na ovaj način povećavamo šanse za povrat uloženih novčanih sredstava.

Instagram Reach digitalni marketing se mnogo puta do sada pokazao kao veoma efikasno rešenje kada se govori o digitalnim oglasima. Instagram je jedna od najuticajnijih društvenih mreža na planeti. Idejna koncepcija Instagram društvene mreže se ogleda u slikovnim i video sadržajima koji u kratkoj formi privlače pažnju drugih korisnika Instagram društvene mreže. Koristeći Instagram Reach digitalni marketing, povećavate šanse za konstantnim rastom broja “pratilaca” na Instagram društvenoj mreži. To je bitno iz jednog veoma važnog razloga. Što više pratilaca imate, to je veća šansa da će vaše buduće objave biti deljene od strane velikog broja ljudi. Ovo može da aktivira pretraživačke algoritme Instagram društvene mreže, a upravo ovi algoritmi od vaše objave mogu napraviti viralni sadržaj. Za one koji ne znaju, viralni sadržaj je tip objave koji je privukao pažnju velikog ( milionskog ) broja ljudi. Viralni sadržaji se aktiviraju posebnim algoritmima koji procenjuju “važnost” vaše objave, interesantnost i poruku. Kada objava postane viralna, sve se menja. Veliki broj ljudi tada saznaje za vaš profil i otvarate sebi nova vrata, vrata koja mogu da vam pomognu da vaše poslovanje podignete na potpuno novi nivo.


  Izabrani proizvod:
  Ostale usluge

  Facebook Engagement Oglasi
  YouTube Bumper Oglasi
  Google Display Oglasi
  SEO Istraživanje konkurencije
  Instagram Reach Oglasi
  Facebook Messages Oglasi
  YouTube Display Oglasi
  Google Leads Oglasi
  Instagram reklamna kampanja
  SEO Konsultacije