Istraživanje tržišta

 

Definicija istraživanja tržišta:

Proces prikupljanja, analiziranja i interpretacije informacija o tržištu, proizvodu ili usluzi koje će se ponuditi za prodaju na tom tržištu, kao i o prošlim, sadašnjim i potencijalnim kupcima proizvoda ili usluge. Istraživanje karakteristika, potrošačkih navika, lokacija i potreba ciljanog tržišta vaše kompanije, industrije u celini i određenih konkurenata sa kojima se suočavate.

Tačne i temeljne informacije su od izuzetne važnosti za sve uspešne digitalne i marketinške poslovne poduhvate, jer pružaju mnoštvo informacija o potencijalnim  i postojećim kupcima, konkurenciji i industriji uopšte. Istraživanje marketinškog tržišta pruža relevantne podatke koji će pomoći u rešavanju tržišnih izazova sa kojima će se vaša kompanija najverovatnije susresti. Strategija poput segmentacije tržišta ( identifikovanje određenih grupa unutar tržišta ) i razlikovanje proizvoda ( korišćenje identiteta proizvoda ili usluga koje se razdvajaju od konkurencije ) je nemoguće bez istraživanja tržišta.

 

 

Istraživanje digitalnog tržišta uključuje dve vrste podataka:

Primarne digitalne informacije – Ovo je istraživanje koje sami sastavite ili unajmite agenciju kao što je Digitalno Pero da to učini za vas.

Sekundarne digitalne informacije – Ova vrsta istraživanja je u potpunosti sastavljena i organizovana za vas od strane naše agencije.

 

Prilikom sprovođenja primarnog istraživanja možete prikupiti dve osnovne vrste informacija: istraživačke ili specifične. Istraživanja digitalnog tržišta se zasnivaju na kampanjama u kojima se prikupljaju informacije od male grupe ispitanika, od kojih se traže duži odgovori na  pitanja koja su strategijski postavljena a koja će nam doneti bitne informacije o trenutnom stanju vaše kompanije i/ili proizvoda.

Specifična istraživanja se rade po preciznom obimu i koriste se za rešavanje problema koje je istraživačko prikupljanje informacija identifikovalo. Prilikom istraživanja potrebno je ustanoviti kako će se ispitivati ciljane grupe: da li elektronskom poštom, telefonom ili ličnim intervjuima. To je korak za koji zajedno donosimo odluku kako bismo ustanovili koja je vaša primarna ciljna grupa. Nakon toga se pristupa krojenju strategijskog rešenja koje će nam prikupiti bitne informacije za sve buduće reklamne kampanje.

 

 

E-mail kampanje

Ukoliko se kampanja bude zasnivala na elektronskoj pošti fokusiraćemo se na kratka i suštinska pitanja. Upitnik će biti upućen određenim pojedincima koje će zanimati vaše istraživanje. Sadržaj samog upitnika ne sme sadržati previše informativnih upita kako se ne bi odbio upitanik, tako da o tome vodimo posebno računa. Takođe, uz svaku elektronsku poštu koju budemo slali, upitaniku se dostavlja i propratno pismo unutar kojeg približavamo razlog našeg interesovanja za njegovo/njeno mišljenje o vašem proizvodu i/ili kompaniji.

Ovakav vid kampanja je moguće izvesti samo na jedan način, a o njemu ćemo pričati nakon početka zajedničke saradnje.

 

 

Istraživanje tržišta telefonskim pozivom

Prilikom kontaktiranja ispitanika telefonom Digitalno Pero vodi računa o psihologiji pažnje, odnosno, potrebno je iskustvo u prodajnom sektoru kako biste znali kako da zadržite pažnju ispitaniku. Osnivač agencije Digitalno Pero, Nenad Radaković, ima zavidno znanje stečeno radeći za prestižne kompanije kao menadžer prodaje i digitalni savetnik. Kroz svoje pređašnje poslove stečeno je znanje prodajne psihologije, a upravo to znanje primenjujemo u našoj agenciji Digitalno Pero kako bismo znali na koji način i prema kojem potencijalnom klijentu je potrebno da se postavimo.

 

Digitalno Pero strategijska rešenja: