Facebook Traffic Oglasi

Usluga:
Traffic Oglasi
Kategorija:
Facebook Oglasi

Facebook Traffic Oglasi

 

Facebook Traffic oglasi predstavljaju marketinško rešenje koje se ogleda u usmeravanju poseta iz oglasa ka vašem veb sajtu, ili bilo kojoj drugoj željenoj lokaciji u digitalnom okruženju.

Neke od metrika koje vam nudimo prilikom pokretanja ovakve digitalne forme oglasa su:


 • Ostvareni „reach“ koji je ostvario vaš digitlani oglas
 • Ostvarene impresije vašeg digitalnog oglasa
 • Prikazna demografija
 • Ukupni broj klikova koje je oglas ostvario
 • „Frequency Cap“ izveštaj

Napomena: Prikazane su samo neke od metrika koje vam nudimo. Nakon početka saradnje dobijate uvid u sve metrike koje su vezane za vaš digitalni oglas.

Ukoliko želite da saznate šta su tačno „Facebook Traffic Oglasi“, kliknite na polje „opis“.

 • Specifikacije
 • Opis
 • Započni projekat
Usmeravanje poseta oglasa ka vašem Facebook profilu
Da
Generalna analiza toka i kraja digitalnog oglasa
Da
Izbor vremena prikazivanja digitalnog oglasa
Da
Implementacija tekstualnog dela oglasa
Da
Implementacija slikovnog dela oglasa
Da
Izbor demografskih grupa
Da
Izbor ciljnih grupa
Da
„Frequency Cap“ opcija, odnosno učestalost prikazivanja digitalnog oglasa
Opciono
Osmišljavanje i implementacija „Single Image“ Facebook oglasa
Opciono
Osmišljavanje i implementacije „Instant Experience“ usluge
Opciono
Usmeravanje oglasa ka WhatsApp aplikaciji
Opciono
Usmeravanje poseta ka vašem veb sajtu
Opciono
Usmeravanje poseta ka vašoj aplikaciji
Opciono
Kreiranje „Collection“ oglasa
Opciono
Kreiranje „Carousel“ oglasa
Opciono

Facebook Traffic Oglasi

 


Facebook Traffic marketing se najadekvatnije može prevesti kao marketing usmerenja. Ovakav vid digitalnog marketinga na društvenoj mreži Facebook je dizajniran sa ciljem da se usmeri saobraćaj ka vašem sajtu ili aplikaciji. Facebook Traffic oglasi se dele na:

 • Facebook Traffic digitalne oglase koji usmeravaju posete na vaš sajt
 • Facebook Traffic digitalne oglase koji usmeravaju posete ka vašoj aplikaciji
 • Facebook Traffic digitalne oglase koji usmeravaju posete ka vašem Facebook Inbox-u

 


Uz ovakav vid marketinga povećavate ukupan broj poseta željenim lokacijama. Kada tek započinjete vaše digitalno putovanje, mali broj ljudi će znati za vas i to ume nekada biti poražavajuće. Sav vaš trud oko osmišljavanja imena kompanije, delatnosti i ulaganja u razvijanje proizvoda može rezultovati da se posete ka sajtu broje u desetinama pregleda mesečno. Tako nećete napredovati. Upravo iz tog razloga Digitalno Pero vam nudi svoje usluge oglašavanja na Facebook društvenoj mreži.
Kada govorimo konkretno o Facebook Traffic marketingu bitno je da napomenemo da je ovo najbolji vid oglašavanja koji se koristi za usmerenje potencijalnih klijenata ka vašem sajtu ili aplikaciji. Taj broj poseta može da se ogleda u stotinama, hiljadama ili desetinama hiljada ( u zavisnosti od budžeta namenjenog za ovak vid oglašavanja).
Pitate se kakve koristi imate od usmerenja poseta na vaš sajt ili aplikaciju?
Što više ljudi vam poseti sajt ili aplikaciju, to je veća verovatnoća da će nastaviti istraživanje vaših proizvoda i/ili usluga. To može da znači samo jedno, a to je povećana verovatnoća prodaje proizvoda finalnom korisniku. Smisao svakog poslovanja, zar ne?

Kada pričamo o Facebook Traffic digitalnim oglasima koji usmeravaju posete ka vašem sajtu, potrebno je da znate da to nije jednostavno realizovati u smislu usmerenja pravilno ciljanih grupa potencijalnih potrošača. Od velike je važnosti da se na vaš sajt usmere isključivo ciljane grupe koje odgovaraju profilu ljudi za koje postoji najveća verovatnoća da će kupiti vaš proizvod ili vas angažovati za neku uslugu. Odstupanja od ovakve strategije postoje, tako da se ka vašem sajtu ponekad mogu usmeriti široke grupe ljudi.
Kada se pokreće oglas koji usmerava posetioce ka vašoj aplikaciji procedura je ista, uz dopunu da se mogu izabrati ciljane grupe ljudi koji su već imali neke interakcije sa vašom aplikacijom.


  Izabrani proizvod:
  Ostale usluge

  Facebook Brand Awareness Oglasi
  Instagram Reach Oglasi
  Google Display Oglasi
  YouTube Bumper Oglasi
  Facebook Engagement Oglasi
  Instagram Story Oglasi
  Google Search Oglasi
  YouTube Display Oglasi
  Facebook Conversions Oglasi
  Instagram reklamna kampanja
  Google reklamna kampanja
  YouTube Overlay Oglasi