Google Search Oglasi

Google Search Oglasi

Naš cilj je da vaša kampanja bude uspešna. Prilikom kreiranja sadržaja vaše Google Search kampanje pažljivo implementiramo sva strategijska rešenja potrebna za ostvarivanje zacrtanog cilja. Kroz naše dugogodišnje istraživanje digitalnog marketinga došli smo do bitnih saznanja usled kojih će se vaš oglas naći ispred konkurencije po povoljnim cenama i niskom CPC metrikom.

 

Odaberite nas, ukažite nam vaše poverenje. Zauzvrat ćemo vaš brend staviti na prvo mesto prve stranice Google pretraživača. Prezentovaćemo vaš sadržaj na kreativan i privlačan način tako da se vaše ime zapamti, a vaš proizvod pronađe svoj put do krajnjeg korisnika.

Usluga:
Google Search Oglasi
Kategorija:
Google Oglasi

Google Search Oglasi

 

Google Search oglasi kao potreba svakog modernog poslovanja se ogledaju u izboru ključnih reči ili ključnih fraza koje prilikom pretrage na Google pretraživaču aktiviraju prikazivanja vašeg digitalnog oglasa. Digitalno Pero vam nudi svoje usluge osmišljavanja, pokretanja i analize digitalnih Google Search oglasa.

Neke od metrika koje vam Digitalno Pero nudi prilikom pokretanja Google Search oglasa su:


 • Metrika ukupnog broja klikova koje je ostvario vaš oglas
 • Broj impresija vašeg digitalnog oglasa
 • Ostvareni „CTR – Clickthrough Rate“, odnosno prosečna uspešnost klika
 • Ostvareni „CPC – Cost Per Click“, odnosno prosečna cena pojedinačnog klika
 • Demografske metrike ( pol i godine osoba koje su izvršile interakciju sa vašim digitalnim oglasom )
 • Metrika ostvarenih ekstenzija, odnosno koja od izabranih ekstenzija je ostvarila najviše uspeha
 • Metrika ostvarene uspešnosti ciljnih grupa
 • Ukupni prikazi oglasa na apsolutnom vrhu stranice
 • Metrika definisanog kvaliteta oglasa od strane kompanije Google Inc.

Napomena: Prikazane su samo neke od metrika koja vam nudimo prilikom saradnje. Nakon početka saradnje dobijate izveštaj svih metrika koje su vezane za vaš digitalni oglas.

Ukoliko želite da saznate više o „Google Search Oglasi“ načinu oglašavanja, kliknite na polje „opis“.

 • Specifikacije
 • Opis
 • Započni projekat
Odabir uređaja na kojima će se prikazivati vaš oglas
Da
Prisustvo na prvim stranicama Google pretraživača
Da
Prisustvo na prvoj stranici Google pretraživača
Da
Odabir vremena i dana prikazivanja oglasa
Da
Izveštaj toka i kraja digitalnog oglasa
Da
Kreiranje tekstualnog dela oglasa
Da
Analiza ključnih reči
Da
Ekstenzije oglasa u kojima se nalaze pažljivo izdefinisani tekstualni sadržaj radi privlačenja pažnje
Opciono
Prisustvo na donjim rezultatima pretrage na prvoj stranici Google pretraživača
Opciono
Prisustvo na prvoj poziciji prve stranice Google pretraživača
Opciono
Analiza konkurencije
Opciono

Google Search Oglasi


Google search marketing je marketing tekstualnih oglasa koji se pojavljivaju na Google pretraživaču prilikom pretraga. Pretrage se definišu kao skup ključnih reči, odnosno pojmova koji pokreću algoritme u pretragu za određenom ključnom frazom kako bi se prikazala stranica sa najrelevantnijim sadržajem u pretraživaču. Uz ovakav vid digitalnog marketinga vaše poslovanje se može pojaviti ispred svih vaših konkurenata na prvoj poziciji Google pretraživača, na prvom mestu. Ovakav rezultat nije jedina opcija koju vam nudimo.

 

Načini oglašavanja uz Google Search

Postoji nekoliko načina prilikom oglašavanja na Google pretraživaču. Svaka strategija se pažljivo definiše po željama i potrebama naših klijenata. Nije svakome u interesu da se pojavi na prvim pozicijama prilikom Google pretrage, neki naši klijenti žele da budu na dnu pretrage. To vam takođe možemo obezbediti. Sve je pitanje budžeta sa kojim raspolažete i zacrtanih ciljeva.
Prilikom reklamiranja na Google pretraživaču, kada pričamo o Google Search marketingu, vrši se pažljivo strategijsko planiranje kako bi se odredilo gde će se oglasi pojavljivati. Oglasi se mogu pojavljivati na više mesta, iznad ili ispod pretrage. Digitalni oglasi se takođe mogu pojavljivati na „Google search partner“ sajtovima, odnosno sajtovima koji nisu vlasništvo kompanije Google.

Potrebno je da znate da je ovakav vid oglašavanja izrazito kompleksan i zahteva duboko poznavanje svih Google platformi i aplikacija kako bi se vaš digitalni oglas pravilno postavio. Ukoliko prepustite razvoj vašeg digitalnog oglasa nestručnim licima rizikujete da vam se oglas prikaže na drugoj ili trećoj stranici Google pretraživača. U digitalnom svetu postoji pravilo da se na te stranice gotovo nikada ne ide. Sve potrebne informacije se pronalaze na prvoj stranici i borba unutar digitalnog okruženja se vodi upravo za pozicije na prvoj stranici Google pretraživača.

 


Google Search marketing ne mora isključivo da bude tekstualni marketing. Digitalno Pero vam pruža opciju da se vaš oglas pojavljuje i u polu vizuelnoj formi prilikom pretraživanja.


 

Šta dobijate ukoliko izaberete nas kao vašeg digitalnog predstavnika?

Ukoliko izaberete Digitalno Pero kao vašeg predstavnika u digitalnom okruženju, dobijate jednog pouzdanog, lojalnog i sigurnog partnera kojem je u ličnom interesu da se vaše poslovanje unapredi. Sa vašim napredovanjem, napredujemo i mi. Iz tog razloga Digitalno Pero nakon početka dogovorenog projekta pristupa sa najvećom ozbiljnošću kreiranju vašeg digitalnog oglasa. Prate se i analiziraju posebne metrike na svakodnevnom nivou. To su metrike koje donose rezultate, metrike usled kojih oglasi prolaze zapaženo ili nezapaženo, a sve to je od izuzetne važnosti kada se govori o vašem budžetu za digitalni marketing.


  Izabrani proizvod:
  Ostale usluge

  Google App Oglasi
  Facebook Traffic Oglasi
  Instagram Reach Oglasi
  YouTube Bumper Oglasi
  Google Display Oglasi
  Facebook Reach Oglasi
  Instagram Brand Awareness Oglasi
  YouTube Overlay Oglasi
  Google Leads Oglasi
  Facebook reklamna kampanja
  Instagram reklamna kampanja
  YouTube Display Oglasi