Razvoj poslovne online strategije

 

 

Razvoj poslovne online strategije

Izrada detaljne strateške analize

Kreiranje dugoročnog korporativnog strateškog plana u digitalnom okruženju

 

 

Digitalno brendiranje zahteva primenu strategija pravilno izdefinisanih i prilagođenih prema potrebama kompanije. Jedno od najboljih praktičnih rešenja kada govorimo o implementaciji korporativne i biznis strategije predstavlja “Lista usklađenih ciljeva” odnosno “Balanced Scorecard”. Ova lista se zasniva na korišćenju strateških analitičkih rešenja kao što su:

 

PESTLE ili PESTEL analiza

 

Political – Politički

Economic – Ekonomski

Social – Socijalni

Technological – Tehnološki

Legal – Pravni

Environmental – Okruženje

 

Prvi korak u analizi digitalnog okruženja kada pričamo o razvijanju vašeg prisustva na tržištu jeste “PESTLE”, ili “PESTEL” analiza. Ovakav vid analize je koristan iz nekoliko razloga. “Pestle” analiza pomaže pri uočavanju poslovnih i/ili ličnih mogućnosti koja se mogu primeniti na poslovanje. Omogućava kompaniji da na vreme uoči određene probleme koji imaju potencijala da dovedu do neuspeha reklamnih kampanja, ili pravilne implementacije digitalnih strategija. Ova analiza takođe pomaže vašoj kompaniji prilikom ulaska na novo tržište, region ili u neku novu zemlju. Glavni cilj ovakve digitalne analize jeste prepoznavanje i ukazivanje na kritične faktore koji bitno utiču na sadašnjost i budućnost preduzeća.

 

Swot analiza

Swot analiza predstavlja skraćenicu od četiri engleske reči:

 

Strengths – Snage

Weakness – Slabost

Opportunities – Mogućnosti ( šanse )

Threats – Pretnje ( opasnosti )

 

Swot analiza je dobila takav naziv jer je njena osnovna ideja omogućavanje razvojnog ponašanja. Swot analiza omogućava prepoznavanje pozitivnih i negativnih faktora i daje mogućnost da se na njih blagovremeno utiče. Ovakav vid analize se u svetu digitalnog marketinga primenjuje kako bi se utvrdilo gde se u sadašnjoj situaciji kompanija nalazi, koje su joj glavne prednosti i slabosti, ali i kakve su joj šanse i koje su prepreke za postavljanje budućih ciljeva.

Uz “swot” analizu digitalnih ciljeva vaša kompanija će dobiti relevantne informacije o organizaciji vašeg digitalnog okruženja, sa svrhom utvrđivanja strateških prilika, snaga i slabosti kojima je potrebno posvetiti pažnju kako bi se vaš brend razvijao u digitalnom svetu. Ovakva analiza se zasniva na pretpostavci da će organizacija postići najveći strateški uspeh maksimiziranjem sopstvenih potencijala i snaga unutar vaše kompanije, uz istovremeno minimiziranje pretnji i slabosti. Jedan od glavnih trenutaka kada se primenjuje ovaj vid analize u digitalnom marketingu, konkretnije u strategijskoj primeni, odnosno analizi dugoročnih kampanja jeste trenutak kada uspeh u ostvarivanju zacrtanih ciljeva stagnira. U tom trenutku Digitalno Pero u saradnji sa vama i vašim timom podleže “brejnstorming” sesiji, odnosno sastanku u kojem se sagledavaju sve snage, slabosti, prilike i pretnje. Nakon toga se definišu koraci u kojem se maksimiziraju snage, minimiziraju slabosti, koriste prilike i izbegavaju pretnje kako bi digitalni napredak bio osiguran.

 

Uz “swot” analizu otkrivamo sledeće:

  • Šta kompanija radi bolje od konkurenata prilikom marketinških kampanja, ali i generalnog razvoja brenda
  • Šta vaši konkurenti rade bolje od vas
  • Da li se postojeće mogućnosti koriste na adekvatan način
  • Kako vaša kompanija treba da reaguje u spoljašnjem digitalnom okruženju

 

Benčmarking

Definicija “benčmarking” strategije je proces poređenja proizvoda, usluga i procesa u odnosu na najjače konkurente i lidere oblasti. U digitalnom okruženju to je veoma bitna strategija jer uz njenu pravilnu primenu šanse za pravilnim razvojem vašeg brenda u digitalnom okruženju su zaista velike. Uz ovakav vid strategije koja u svojoj osnovi nije digitalna, već je predstavnik osnovnih marketinških strategija Digitalno Pero će analizirati vašu konkurenciju radi upoređivanja cena, troškova proizvodnje i dodatnih troškova. Ova savremena metoda se temelji na upoređivanju sa drugim kompanijama kako bi se iz toga izvukle analize ponašanja same poslovne organizacije.

 

Faze “benčmarkinga”

U prvoj fazi “benčmarkinga” donosi se odluka šta treba da se benčmarkuje, odnosno šta je predmet izučavanja. To je ujedno i ključna odluka jer se na osnovu nje vrši kreiranje strategijskog pravca.

Druga faza se odnosi na odluku o traženju lidera u vašoj delatnosti, odnosno kompanije koja ima dominaciju na tržištu kako bi se detaljno analiziralo njeno poslovanje i primenilo samo najbolje na vaš brend.

Treća faza je prikupljanje, merenje i analiziranje podataka koji su karakteristični za unutrašnje dostignuće vaše kompanije.

Četvrta faza se sastoji od izučavanja performansa sličnih procesa unutar nekoliko različitih kompanija i analiziranje dobijenih podataka.

 

Lanac vrednosti

Skup svih aktivnosti unutar kompanije predstavlja lanac vrednosti. Analizom “Lanca vrednosti” formira se pravac razvijanja poslovne strategije i brenda. Kada govorimo o digitalnom marketingu, lanac vrednosti predstavlja skup svih odluka donešenih radi ostvarivanja ciljeva u digitalnom okruženju. Ova strategija se primenjuje u dužim marketinškim kampanjama kako bi se realizovali ciljevi, odnosno sprovodi se ispitivanje svih karika unutar lanca marketinških kanala. Detaljno se analiziraju platforme na kojima se predstavlja vaša kompanija kako bi se ustanovilo koji kanal je potrebno unaprediti, a koji kanal održavati u istom smeru. Redovna sinhronizacija svih društvenih aktivnosti je samo jedan od koraka u redovnom održavanju ove strategije. Šta tačno mislimo pod tim? Prisustvo jedne kompanije nije ograničeno samo na jednu digitalnu platformu, već se prisustvo jedne kompanije ogleda na mnogim društvenim mrežama i raznim platformama na kojima se ostavlja vaš digitalni trag.

 

Balanced Scorecard

Naziv “Balanced Scorecard” potiče od ideje sagledavanja strateških mera pored tradicionalnih finansijskih mera kako bi se dobio uravnoteženiji prikaz performansa jedne kompanije. Ovaj koncept se razvio van jednostavne upotrebe perspektiva i sada predstavlja holistički sistem upravljanja strategijom. Ključna prednost korišćenja ovakvog vida strategije jeste što se pruža organizacijama način da “povežu tačke” između različitih komponenti strateškog planiranja i upravljanja, što znači da će postojati vidljiva veza između projekta i programa na kojima ljudi rade, merenja koja se koriste za praćenje uspeha (KPI) i strateških ciljeva koje organizacija pokušava da ostvari.

 

Digitalno Pero strategijska rešenja: