Instagram reklamna kampanja

Usluga:
Instagram reklamna kampanja
Kategorija:
Digitalne reklamne kampanje

Instagram reklamna kampanja

 

Instagram reklamna kampanja predstavlja napredno marketinško rešenje koje se ogleda u pokretanju više Instagram digitalnih oglasa pod jednom reklamnom kampanjom. Instagram reklamna kampanja se najviše ogleda u prikazivanju slikovnih i/ili video sadržaja sa reklamnim porukama prilagođenim vašem poslovanju.

Neke od metrika koje vam Digitalno Pero nudi prilikom pokretanja Instagram reklamne kampanje su:


 • Ukupan broj ostvarenih impresija pojedinačnih oglasa unutar kampanje
 • Ostvareni „reach“ pojedinačnih Instagram oglasa unutar kampanje
 • Metrika demografskih izveštaja
 • Metrika prikaznih uređaja
 • Izveštaj o danima koji su ostvarili najveći broj interakcija sa digitalnim oglasima
 • Ukupan broj ostvarenih klikova
 • Prosečan broj prikaza oglasa istim korisnicima
 • Prosečan CPC ( Cost Per Click ) pojedinačnih digitalnih oglasa
 • Prosečan CTR ( Clickthrough Rate ), odnosno prosek ostvarenih klikova oglasa

Napomena: Prikazane metrike predstavljaju samo neke od metrika koje vam Digitalno Pero nudi. Prilikom početka saradnje na uvid dobijate sve metrike koje su vezane za vašu digitalnu kampanju.

Ukoliko želite da saznate više o tome šta je konkretno „Instagram reklamna kampanja“, kliknite na polje „opis“.

 • Specifikacije
 • Opis
 • Započni projekat
Detaljno targetiranje ciljnih grupa potrošača i/ili klijenata
Da
Osmišljavanje i implementacija tekstualnog dela oglasa
Da
Usmeravanje poseta oglasa ka vašem Instagram profilu
Da
Osmišljavanje i implementacija slikovnog dela oglasa
Da
Kreiranje Instagram Brand Awareness oglasa
Da
Kreiranje Instagram Reach oglasa
Da
Kreiranje Instagram Story oglasa
Da
Izbor demografskih ciljnih grupa
Da
Usmeravanje poseta oglasa ka vašoj Facebook stranici
Opciono
Usmeravanje poseta oglasa ka vašem veb sajtu
Opciono
Osmišljavanje i implementacija video sadržaja
Opciono
Kreiranje A/B test oglasa
Opciono

Instagram reklamna kampanja

 


Instagram reklamne kampanje postižu najbolji efekat za kompanije ili pojedince koji se bave vizuelno upečatljivim sadržajem. Instagram kampanje se ogledaju u skupu reklama koje kada se objedine pod jednu strategiju daju neverovatne rezultate. Ukoliko izaberete Digitalno Pero kao vašeg predstavnika u svetu digitalnog marketinga možete biti sigurni da ste dobili jednog pouzdanog partnera koji će biti tu uz vas dok zajedno postižemo uspehe i gradimo vaš brend. Prilikom početka saradnje između vas i nas, pažljivo ćemo izdefinisati cilj ili ciljeve koje želite da vam ostvarimo.

Nakon detaljne analize vaše kompanije, ili projekta ili bilo kojeg sadržaja kojem je potrebna digitalna promocija, stupamo u detaljan razvoj strategije. Kada se strategija, ili po potrebi nekoliko strategija razvije, obaveštavamo vas o svim detaljima koje ćemo preduzeti kako bi se vaša kompanija i/ili proizvod plasirao na najbolji mogući način.

Nakon pokretanja Instagram digitalnih kampanja, naša je dužnost da ih pravilno vodimo i da na svakodnevnom nivou vršimo analitička merenja toka kampanja kako bi znali koje korekcije je potrebno izvršiti zarad postizanja zacrtanih ciljeva. U toku kampanje ćete biti obavešteni o svim napredovanjima i dobijaćete nedeljne izveštaje toka kampanja kako biste videli napredak i možda vi uneli neku kreativnu ideju u dalji tok kampanja.

Nakon završetka reklamnih kampanja spremamo kompletan izveštaj koji će vam biti predočen, kako biste mogli da vidite sve postignute rezultate. Tek nakon završenih kampanja će vam biti jasno koliko je digitalni marketing važan u današnjem poslovnom svetu, a nakon toga smo sigurni da ćemo nastaviti uspešnu i dugu saradnju.


  Izabrani proizvod:
  Ostale usluge

  Instagram Reach Oglasi
  YouTube Bumper Oglasi
  Facebook Conversions Oglasi
  Google Web Site Traffic Oglasi
  SEO Analiza
  Instagram Story Oglasi
  YouTube Display Oglasi
  Facebook Reach Oglasi
  Google Leads Oglasi
  SEO Konsultacije