Često postavljana pitanja

Šta je digitalni marketing?

Digitalni marketing je komponenta marketinga koja koristi digitalne tehnologije zasnovane na internet mreži i na tehnološkim platformama kao što su računari, tableti, mobilni telefoni i na platformama za promociju proizvoda i usluga. Digitalne platforme su u proteklih 10+ godina postale sve više uključene u marketinške planove i svakodnevni život. Digitalne marketinške kampanje postaju preovlađujuće koristeći kombinaciju: optimizacije za pretraživače, odnosno SEO strategije i “search engine marketing”, odnosno marketing pretraživača kao i marketing pisanog sadržaja ( content marketing ), marketing kampanje, data marketing ( marketing vođen podacima ), marketing društvenih mreža, marketing elektronske pošte i još mnogo toga.

Šta je Google Ads marketing?

Google Ads marketing je napredni vid digitalnog oglašavanja koji vam pruža mogućnost da prikažete vaš oglas na Google pretraživaču, ali i van njega. Google Ads marketing se deli na “search” marketing, odnosno marketing ključnih reči i na “display” marketing, odnosno marketing sačinjen od slikovnih ili video prikaza. Google “search” marketing kao i Google “display” marketing karakteriše pokretanje oglasa putem ključnih reči ili ključnih fraza. Posebni algoritmi kompanije Google vrše procenu svakog postavljenog oglasa na Google platformi i na osnovu postavljenih parametara i “aukcije” prikazuju digitalni oglas na određenim pozicijama i/ili lokacijama. Postoje i podgrupacije Google Ads marketinga kao što su App marketing, Leads marketing i slični. Jedna od najvažnijih i najbitnijih pogodnosti Google Ads digitalnog marketinga je usmeravanje poseta iz oglasa ka vašem veb sajtu.

Kako Google Ads marketing može pomoći mom biznisu?

Google Ads marketing vam pruža mogućnost da birate određene ciljne grupe kojima će oglas biti prikazivan. Te ciljne grupe mogu biti definisane na osnovu pola, starosne granice, lokacije boravka, često posećivane lokacije, interesovanja potencijalnih klijenata i/ili potrošača, uređaja koji krajnji korisnik koristi i još mnogo toga. Sve ove metrike se mogu iskoristiti za kreiranje oglasa koji najviše odgovara vašim reklamnim potrebama. Ukoliko se pravilno postave reklamne kampanje ili pojedinačni oglasi, potencijalni “reach” oglasa, odnosno jedinstveni prikaz digitalnog oglasa se može ogledati u hiljadama, desetinama hiljada ili stotinama hiljada poseta ka vašem sajtu. Što više poseta od strane zainteresovanih klijenata i/ili potrošača imate na vašem veb sajtu, to je veća verovatnoća za ostvarenom prodajom ili uslugom.

Da li postoji više načina oglašavanja na Google pretraživaču?

Da. Postoji nekoliko desetina načina oglašavanja na Google platformi. Google Ads je pažljivo iskrojena marketinška platforma koja ukoliko se vodi na pravi način, ima potencijala da pomogne poslovanju usmeravajući posete ka veb sajtu. Neki od načina oglašavanja na Google pretraživaču su: Search marketing, Display marketing, Leads marketing, Web site marketing, App marketing, Video marketing, Discovery marketing…

Šta je Google reklamna kampanja Digitalnog Pera?

Google reklamne kampanje predstavljaju objedinjavanje više Google oglasa pod jednom kampanjom. Na ovaj način Digitalno Pero vam obezbeđuje enormno veliki broj poseta ka vašem veb sajtu. Prilikom usmeravanja poseta vodimo računa o tome koje ciljne grupe šaljemo na vaš veb sajt. Kako bismo podigli svest o vašem brendu, proizvodu i/ili usluzi potrebno je da pažljivo izdefinišemo kojim ciljanim grupama će se prikazivati vaš digitalni oglasi. Prilikom pokretanja Google kampanje, dobijate na uvid sve metrike koje su vezane za pojedinačni oglas. Na ovaj način ćete biti upućeni u tok vaših digitalnih oglasa. Digitalno Pero će prilagoditi digitalne strategije vašoj reklamnoj poruci i vašem brendu kako biste se prikazali na najbolji način u digitalnom okruženju.

Šta su Facebook oglasi?

Facebook oglasi su vid digitalnog marketinga koji je vezan za Facebook društvenu mrežu. Facebook oglasi mogu biti tekstualnog, slikovnog, video ili lead tipa. Prilikom pokretanja Facebook oglasa potrebno je pažljivo definisati kojim ciljnim grupama će oglasi biti prikazivani, u koje vreme i koliko puta će oglas biti prikazan istim osobama. Mnogo faktora utiče na pravilan razvoj i pozitivan ishod digitalnog oglasa. Digitalno Pero vam nudi svoju ekspertizu u pravilnom postavljanju Facebook digitalnih oglasa. Ukoliko želite da saznate više, slobodno nas kontaktirajte.

Da li postoji više načina Facebook oglašavanja?

Da. Postoji više načina oglašavanja na Facebook društvenoj mreži. Oglasi koji se prikazuju na Facebook društvenoj mreži mogu biti tekstuani, video oglasi, slikovni oglasi, oglasi u obliku leads formi i mnogi drugi. Svaki Facebook digitalni oglas je potrebno pravilno postaviti kako bi se osigurali rezultati pogodni za vaše poslovanje. Svaka od pomenutih kategorija oglasa u sebi sadrži na desetine podopcija kojima se definišu načini postavljanja oglasa, a samim tim i rezultati digitalnog oglasa.

Šta je Facebook reklamna kampanja Digitalnog Pera?

Facebook reklamna kampanja predstavlja objedinjavanje više Facebook oglasa pod jednu kampanju. Digitalno Pero na ovaj način osigurava da se pravilno izdefinišu i primene strategije koje odgovaraju vašoj reklamnoj poruci. Prilikom pokretanja Facebook reklamne kampanje Digitalno Pero posvećuje pažnju mnogim faktorima koji definišu uspeh jedne kampanje. Na prvom mestu je izbor adekvatne ciljne grupe ili grupa potencijalnih klijenata i/ili potrošača kojima će vaši digitalni oglasi biti prikazivani. Takođe vodimo računa o tome koje oglase pokrećemo i kada. Sve ovo zahteva prvobitno istraživanje vašeg brenda kako bismo se upoznali sa vašom poslovnom politikom. Digitalno Pero će za vas pravilno postaviti i voditi Facebook digitalne oglase koji objedinjuju tekstualni, slikovni, video i upitni, odnosno “leads” sadržaj. Na ovaj način se vaša reklamna poruka prikazuje enormno velikom broju ljudi koji se ogleda u stotinama hiljada korisnika.

Šta je Instagram reklama?

Instagram reklame se uglavnom vezuju za slikovne postove, odnosno za promovisanje određenih slikovnih sadržaja na Instagram društvenoj mreži. Instagram reklame mogu biti prikazivane na sledećim sekcijama Instagram društvene mreže: News feed, Story feed, Explore feed.
Iako se Instagram reklame uglavnom vezuju za slikovne prikaze, preporučuje se takođe i kreiranje kratkih video zapisa koji će vašu reklamnu poruku prikazivati na adekvatan način prilagođen vašem poslovanju. Instagram društvena mreža je od velike važnosti za svako poslovanje koje se bavi vizuelnim uslugama.

Da li postoji više načina Instagram oglašavanja?

Da, postoji više načina oglašavanja na Instagram društvenoj mreži. Digitalno Pero vam nudi sledeće oglasne promocije: Instagram Story digitalni marketing, Instagram Reach digitalni marketing kao i Instagram Brand digitalni marketing. Svaki od navedenih načina oglašavanja ima dodatne opcije koje pažljivo definišemo u dogovoru sa vama kako bismo prilagodili digitalni oglas vašoj reklamnoj poruci i vašem reklamnom cilju.

Šta je Instagram reklamna kampanja Digitalnog Pera?

Instagram reklamna kampanja predstavlja objedinjavanje više Instagram digitalnih oglasa pod jednu kampanju. Na ovaj način se pokrivaju gotovo svi marketinški segmenti bitni za poslovanje. Digitalno Pero osmišljava i implementira tekstualna, slikovna i video rešenja koja služe za pravilnu promociju vaše reklamne poruke.

Šta je YouTube reklama?

YouTube digitalne reklame predstavljaju kombinaciju tekstualnog, slikovnog i video dela oglasa. Vaš YouTube digitalni oglas se može prikazivati iznad rezultata pretrage na YouTube platformi, u “news feed” sekciji YouTube platforme, u “explore” sekciji kao i na samom video sadržaju koji ima odobrenu opciju implementiranja oglasa. YouTube reklame predstavljaju takođe i napredno strateško rešenje kada govorimo i o “retargetiranju”, odnosno ponovnom prikazivanju oglasa osobama koje su već imale interakciju sa vašim sajtom ili prethodnim oglasima. Na ovaj način se vaši budući oglasi mogu ponovo prikazivati istim osobama i na taj način povećati šansu za ostvarenom prodajom i/ili angažovanjem.

Da li postoji više načina YouTube oglašavanja?

Da. Postoji nekoliko načina oglašavanja na YouTube digitalnoj platformi.