Facebook Engagement Oglasi

Usluga:
Engagement oglasi
Kategorija:
Facebook Oglasi

Facebook Engagement Oglasi

 

Facebook Engagement oglasi su kreirani sa ciljem da povećaju interakciju potencijalnih potrošača i/ili klijenata sa vašim digitalnim oglasom. Na osnovu digitalnog traga i modela ponašanja, Facebook algoritmi vrše kategorizaciju korisnika Facebook društvene mreže i povezuju ih sa definisanim parametrima unutar digitalnog oglasa.

Digitalno Pero vam nudi sledeće metrike kada govorimo o Facebook Engagement oglasima:


 • Metrika interakcija sa digitalnim oglasom
 • Ostvareni “reach”, odnosno broj jedinstvenih prikaza vašeg Facebook oglasa
 • Ostvarene impresije
 • Metrika demografije korisnika
 • Dan i doba dana kada je vaš digitalni oglas prikazivan
 • Ukupan broj ostvarenih interakcija, odnosno klikova
 • Prosečan broj prikaza digitalnog oglasa korisnicima
 • Analiza toka i kraja digitalnog oglasa

Napomena: Prikazane metrike su samo neke od metrika koje vam nudimo. Nakon početka saradnje dobijate kompletan uvid u sve metrike koje su vezane za vaš digitalni oglas.

Ukoliko želite da saznate više šta su tačno “Facebook Engagement Oglasi”, kliknite na polje “opis”.

 • Specifikacije
 • Opis
 • Započni projekat
Analiza i kreiranje ciljnih grupa potencijalnih potrošača i/ili klijenata
Da
Definisanje i implementacija prikazne demografije
Da
Osmišljavanje i kreiranje tekstualnog dela oglasa
Da
Usmeravanje poseta ka vašoj Facebook stranici
Da
Generalni pregled i analiza digitalnog oglasa
Da
Odabir prikaznih uređaja
Da
Osmišljavanje i kreiranje “Instant Experience” vizuelnog dela oglasa
Opciono
Definisanje broja prikazivanja oglasa istim korisnicima
Opciono
Osmišljavanje i kreiranje vizuelnog prikaza oglasa
Opciono
Usmerenje oglasa ka željenoj veb stranici
Opciono
Kreiranje A/B oglasa
Opciono
Retargetiranje
Opciono

Facebook Engagement Oglasi

 


Ovakav vid digitalnog marketinga je dizajniran sa ciljem da se poveća interakcija sa vašim postom ( objavom) ili stranicom unutar Facebook društvene mreže.
Postoji nekoliko načina oglašavanja unutar Facebook Engagement marketinga:

 • Marketing objave ( marketing posta)
 • Promocija stranice
 • Specijalne akcije
 • Event marketing ( marketing događaja )

Marketing objave, odnosno marketing posta je jedan od mnogobrojnih načina digitalnog reklamiranja na društvenoj mreži kao što je Facebook. Prilikom pravilnog vođenja i administracije stranice sigurno ste se upitali kako vaše društvene ( facebook ) objave imaju manji “reach” odnosno domet i manju povratnu reakciju na sam “post”. Izuzetno je teško doći do većeg broja ljudi na Facebook društvenoj mreži, pogotovo kada tek počinjete. Svaki post ima svega nekoliko lajkova, a sama stranica jedva nekoliko pratilaca. Kako biste promenili to potrebno je da barem u početku ( mnoga poslovanja rade to i kasnije u toku svog poslovnog puta ) promovišete vaše postove. Digitalno Pero vam nudi svoju uslugu promovisanja postova na društvenoj mreži kao što je Facebook.
Promocija stranice je savršen način da povećate broj pratilaca vaše Facebook stranice. Ovakav vid digitalnog Facebook marketinga će svakom novom promocijom doneti sve veći broj posetilaca vaše stranice, a upravo je to prvi korak u uspostavljanju poverenja sa vašim potencijalnim klijentima. Prilikom osmišljavanja marketinške strategije za ovakav vid promocije Digitalno Pero uzima mnogo faktora u obzir koji će povećati šanse za uspešnom kampanjom. Biraju se ciljne grupe prikaza kako bi se vaš oglas prikazao potencijalnim krajnjim potrošačima koji su najviše zainteresovani za vaš proizvod ili uslugu.

 

Šta su specijalne akcije?

To je specijalni vid oglašavanja uz koji promovišete specijalne akcije, kao što su popusti na društvenoj mreži Facebook. Na ovaj način ohrabrujete ljude da posete vaš sajt ili veb prodavnicu kako bi izvršili interakciju sa vašim brendom. Postoji nekoliko načina oglašavanja prilikom odabira ovakve vrste strategije. Digitalno Pero vam može pravilno pokrenuti ovakav oglas. Kada ljudi vide vašu ponudu u svom News Feed-u, oni je mogu sačuvati, kliknuti “Like” ili je mogu prokomentarisati. Kada neko sačuva vašu ponudu, ista će im se prikazivati u notifikacijama do tri puta. Ne samo to, takođe je moguće aktivirati opciju da im se prikaže obaveštenje kada su u blizini vaše prodavnice, ova opcija je moguća samo ukoliko je lokacija uključena na telefonu krajnjeg korisnika. Danas je ta opcija gotovo svima uvek uključena tako da na ovaj način možete dodatno podsetiti ljude o vašoj specijalnoj ponudi.
Event marketing ( marketing događaja ) se preporučuje ukoliko želite da obavestite širu javnost o nekom događaju kao što je koncert, predstava, ili neki promotivni događaj unutar vaše kompanije.

 

Zbog čega je ovakav vid oglašavanja bitan?

Bitan je kako bi se vaša reč čula, odnosno kako bi vaš post video veliki broj ljudi, a upravo to će povećati interakciju ljudi, odnosno “engagement” sa vašom objavom. Objava na Facebook društvenoj mreži može biti tekstualna, slikovna, video ili “carousel”.
Tekstualna objava sadrži opis vašeg brenda, proizvoda, usluge ili bilo čega drugog. U ovakvom vidu digitalnog marketinga na društvenoj mreži kao što je Facebook na najjednostavniji način vršite interakciju sa vašim potencijalnim klijentima. Iako je ovakav vid digitalnog marketinga osnovni vid oglašavanja na društvenoj mreži kao što je Facebook on zaista ume da pokrene ljude na interakciju na veoma efikasan način. Da bi ovaj vid digitalnog marketinga imao smisao potrebno je da se tekstualni sadržaj osmisli na najbolji mogući način, jer uzimajući u obzir da je to jedini vid sadržaja, ume biti mač sa dve oštrice. Ljudima se pažnja lakše privlači vizuelnim delom svakog posta, ali kada se tekstualni post pravilno podesi, odnosno kada se pravilno osmisli tekstualni sadržaj, oglas može biti jednako dobar kao ostali načini reklamiranja unutar ovakvog vida oglašavanja.

 

Slikovna objava može da sadrži samo sliku ili sliku i tekstualni sadržaj takođe. U oba slučaja potrebno je posvetiti puno pažnje kreiranju posta. Iz tog razloga je najbolje da taj deo takođe prepustite nama. Digitalno Pero posvećuje puno pažnje kreiranju samih postova kako bi vaš digitalni oglas postigao vaše zacrtane ciljeve. Slika kojom se ljudima privlači pažnja mora biti zaista pažljivo obrađena i prilagođena da se ljudi zaustave prilikom njihovog istraživanja Facebook Feed-a. Drugim rečima, slikovni prikaz im mora privući pažnju na takav način da požele interakciju sa vašom objavom, odnosno da požele da saznaju više o vama i vašim uslugama koje nudite na Facebook društvenoj platformi, ali i van nje. U kombinaciji sa tekstualnim delom ovakav vid oglašavanja može biti jedno od efikasnijih rešenja kada govorimo o digitalnom marketingu. Tekstualni deo oglasa mora da ima jaku poruku koja u kombinaciji sa privlačnim vizuelnim sadržajem donosi rezultate.
Video objava je takođe jedno od najefikasnijih rešenja unutar Facebook digitalnog marketinga. Ukoliko se pravilno postavi, ovakav vid oglašavanja vam može doneti najviše pregleda i interakcija, više od svih ostalih načina oglašavanja zajedno. Takođe je i najteži za pripremanje jer video sadržaj mora biti pravilno postavljen. Šta mislimo pod tim? Mislimo da potencijalnim klijentima pažnja mora da se privuče u prve 2 sekunde kako bi izvršili dalju interakciju sa vašim oglasom.
Carousel objava je jedan od zastupljenijih. Ovakav vid oglašavanja se najčešće koristi ukoliko želite da prikažete nekoliko proizvoda ili usluga unutar samog posta.

 

Ukoliko se bilo koji od navedenih načina oglašavanja ne postavi pravilno rezultati će biti oskudni, iz tog razloga je ipak najbolje da digitalni marketing prepustite agenciji Digitalno Pero kako biste iskoristili pun potencijal digitalnog oglašavanja na društvenoj mreži kao što je Facebook.


  Izabrani proizvod:
  Ostale usluge

  Facebook Brand Awareness Oglasi
  Instagram Brand Awareness Oglasi
  Google Display Oglasi
  YouTube Overlay Oglasi
  Facebook Lead Generation Oglasi
  Instagram reklamna kampanja
  Google Leads Oglasi
  YouTube Bumper Oglasi
  Facebook Messages Oglasi
  Instagram Reach Oglasi
  Google Search Oglasi
  YouTube Display Oglasi