Facebook Reach Oglasi

Usluga:
Facebook Reach Oglasi
Kategorija:
Facebook Oglasi

Facebook Reach Oglasi

 

Facebook Reach oglasi predstavljaju marketinško rešenje koje se ogleda u prikazivanju digitalnog oglasa što većem broju ljudi. Prilikom aktiviranja Facebook Reach oglasa potrebno je voditi računa ko je ciljna grupa potencijalnih potrošača i/ili klijenata kako bi se oglas prikazao potencijalno zainteresovanim osobama za vaš proizvod ili uslugu.

Neke od metrika koje vam nudimo prilikom ovakvog vida oglašavanja su:


 • Ostvareni „reach“, odnosno jedinstveni prikaz oglasa
 • Ukupne impresije koje je postigao digitalni oglas
 • Demografija ostvarenih interakcija
 • Tehnologija prikaza, odnosno tip uređaja sa najviše interakcija
 • Dan i doba dana prikaza digitalnog Facebook oglasa
 • Generalni izveštaj toka i kraja digitalnog oglasa
 • Ukupan broj klikova
 • Prosečan broj prikaza istom korisniku

Napomena: Prikazali smo vam samo neke od metrika koje dobijate na uvid prilikom saradnje. Nakon početka zajedničkog projekta dobijate sve metrike vezane za vaš oglas na uvid.

Ukoliko želite da znate šta su tačno „Facebook Reach Oglasi“, kliknite na polje „opis“.

 • Specifikacije
 • Opis
 • Započni projekat
Izbor vremena i dana prikazivanja digitalnog Facebook Reach oglasa
Da
Usmeravanje poseta oglasa ka vašoj Facebook stranici
Da
Generalni izveštaj toka i kraja oglasa
Da
Kreiranje tekstualnog dela oglasa
Da
Analiza prikazne demografije
Da
Definisanje ciljne grupe
Da
Izbor prikazne lokacije
Da
Osmišljavanje i implementacija slikovnih video sadržaja
Opciono
Osmišljavanje i implementacija vizuelnog dela oglasa
Opciono
Osmišljavanje, kreiranje i priprema Carousel oglasa
Opciono
Usmeravanje poseta ka vašem veb sajtu
Opciono
Kreiranje A/B testova
Opciono
Retargetiranje
Opciono

Facebook Reach Oglasi

 


 

Šta predstavlja Reach a šta Impressions?

Kada je reč o dve najpopularnije mreže – Facebook i Instagram, Reach i Impressions imaju gotovo isto značenje. Reach se odnosi na ukupan broj ljudi koji su videli vašu reklamu ili objavu. Impressions prikazuje koliko puta se vaša objava prikazala na ekranu. Dakle, Impressions je uvek veći od Reach-a i to je najjednostavniji način da zapamtite na šta se odnosi ovi termini.
Na Instagram-u je, kao što smo rekli, veoma slična situacija – Reach predstavlja ukupan broj jedinstvenih profila koji su videli objavu, a Impressions predstavlja ukupan broj korisnika koji su videli vašu objavu. To znači da objava može na primer tri puta da se prikaže jednom jedinstvenom profilu, prema tome, u ovom slučaju Reach je 1 a Impressions 3.

Šta je važnije?

Svakako da nam je važna i jedna i druga brojka. Na osnovu Reach-a možemo da proverimo i kakva je interakcija korisnika sa našom objavom. Interakcija označava broj lajkova, share-ova, komentara na određenu objavu.
Važna su nam oba parametra za praćenje objava i reklama. Na primer, ako imamo veliki Reach a malo interakcija sa objavom, možemo da pretpostavimo da sadržaj naše objave nije adekvatan. Kada je reč o impresijama, najinteresantnije ih je pratiti konstantno tokom plasiranja neke reklame – ako ih je malo, znači da sadržaj nije primamljiv ciljnoj grupi, bilo da je do vizuala ili teksta objave.
Facebook i Instagram vam nude pristup analitici, tako da pored impresija i dosega možete da imate uvid i u mnoge druge statistike: na primer, na Facebook-u možete da vidite koliki je organski a koliki plaćeni Reach, na Instagram-u možete da ispratite sa koje lokacije dolaze profili koji vas prate, da li vas prati više muškaraca ili žena, kojim danima je vaš profil najposećeniji i slično.

 

Ovakav vid digitalnog oglašavanja je izuzetno pametno strategijsko rešenje ukoliko je potrebno prikazati vaš Facebook oglas što većem broju ljudi. Ukoliko imate novi proizvod u koji ste uložili puno truda, emocije, napora i materijalnih sredstava onda vam se sav trud može isplatiti samo na jedan način. To je digitalni marketing, odnosno digitalno oglašavanje. Konkretno Facebook Reach strategije će prikazati vaš oglas u određeno vreme određenim ciljnim grupama. O tome je potrebno obratiti puno pažnje, jer ipak nije cilj podeliti novost o vašem novom proizvodu ili usluzi sa pogrešnom ciljnom grupom. Na taj način umanjujete sebi šanse za prodajom ili započinjanjem novog projekta.
Digitalno Pero vam nudi još jednu veoma bitnu opciju u ovakvom vidu digitalnih oglasa. U zavisnosti od izabrane strategije i dogovorenog cilja, mi možemo vaš oglas prikazati istom potencijalnom klijentu po nekoliko puta u toku nedelje. Na ovaj način ste uvek tu kada ta određena osoba, iz pažljivo ciljane grupe, razgleda Facebook postove. Smatramo da je ovo važan i bitan potez jer na taj način pomažete ljudima da lakše zapamte vaš brend. Upravo to je smisao svega. Kada ljudi zapamte vaš brend i krenu redovno da posećuju vaš sajt, tada možete biti sigurni da potencijalni klijent ostvaruje vezu poverenja sa vašom firmom, odnosno brendom. Kada se to desi otvaraju se različite mogućnosti na koje možemo da utičemo i da kreiramo buduće strategije.

Uz Digitalno Pero ćete povećati prisutnost vašeg brenda i proizvoda u digitalnom okruženju, a danas kada se gotovo celokupna prodaja svih grana industrije okreće ka digitalnim platformama, ne postoji bolji korak u poslovanju od digitalnih oglasa, odnosno digitalnog marketinga.


  Izabrani proizvod:
  Ostale usluge

  Facebook Brand Awareness Oglasi
  Instagram Reach Oglasi
  Google App Oglasi
  YouTube Bumper Oglasi
  Facebook Conversions Oglasi
  Instagram Story Oglasi
  Google Display Oglasi
  YouTube Overlay Oglasi
  Facebook Traffic Oglasi
  Instagram reklamna kampanja
  Google Search Oglasi
  YouTube Display Oglasi