Facebook Conversions Digitalni Marketing

Facebook Conversion Digitalni Marketing

 

Poznavanje digitalnih strategijskih rešenja je od presudne važnosti kada govorimo o konačnoj realizaciji marketinških kampanja, ili pojedinačnih oglasa. Najteže pitanje je, koju vrstu oglasa pokrenuti? Digitalno Pero je tu za vas da vam pomogne oko ove odluke. Dajemo vam naše iskustvo kako biste ostvarili zacrtane ciljeve.

Usluga:
Facebook Conversions Digitalni Marketing
Kategorija:
Facebook Digitalni Marketing

Facebook Conversions Digitalni Marketing

 

“Conversions”, odnosno konverzije, predstavljaju dragocene akcije koje vaši potrošači preuzimaju na vašem sajtu, aplikaciji ili u Facebook Messenger-u. Te akcije mogu biti popunjavanje uplatnice, realizacija kupovine ili slično.

Facebook Conversions digitalni marketing je sačinjen od raznih metrika. Metrike koje vam nudimo kada je u pitanju Facebook Conversions digitalni marketing su:


 • Ukupni “reach”, odnosno broj jedinstvenih poseta digitalnog oglasa
 • Ukupni broj impresija, odnosno broj svih poseta računajući i ponovne posete
 • Analiza prikazne demografije
 • Metrika prikaznih uređaja
 • Dan, kao i doba dana kada je prikazivan vaš oglas
 • Generalni izveštaji ostvarenih rezultata oglasa

Napomena: Ovo su samo neke od metrika koje vam nudimo prilikom saradnje. Detaljan prikaz svih metrika dobijate nakon početka saradnje.

Ukoliko želite da saznate više o “Facebook Conversions Digitalni Marketing” oglasima, kliknite na polje “opis”.

 • Specifikacije
 • Opis
 • Započni projekat
Osmišljavanje i implementiranje tekstualnog dela Facebook digitalnog oglasa
Da
Analiza i kreiranje ciljnih grupa potencijalnih potrošača
Da
Analiza toka i kraja digitalnog oglasa
Da
Usmeravanje poseta oglasa ka Inbox-u u Facebook stranici
Opciono
Usmeravanje poseta oglasa ka Facebook stranici
Opciono
Usmeravanje poseta oglasa ka vašoj aplikaciji
Opciono
Usmeravanje poseta oglasa ka vašem sajtu
Opciono
Kreiranje vizuelnog dela oglasa
Opciono
Kreiranje Carousel oglasa
Opciono
Kreiranje A/B test oglasa
Opciono
Kreiranje video sadržaja
Opciono
Retargetiranje
Opciono

Facebook Conversions Digitalni Marketing

 


Facebook Conversions digitalni marketing je napredno strategijsko marketinško rešenje koje prikuplja bitne konverzije, konverzije usled kojih se dolazi do važnih podataka za vaše poslovanje. Ovakav vid konverzija može biti popunjavanje određenog formulara, poseta određene stranice, ili klik na određeno dugme na sajtu. Sve ove konverzije u pravim rukama vrede mnogo. Na osnovu ovih konverzija Digitalno Pero kreira strategijska rešenja koja su najprikladnija vašem poslovanju.

Poznavanje različitih strategijskih rešenja je neophodno ukoliko želite da dostignete zacrtane ciljeve. Upravo tu vam mi možemo pomoći. Digitalno Pero vlada velikim brojem strategijskih digitalnih rešenja koje nalaze praktičnu primenu unutar digitalnog marketinga.

Pre nego što pokrenemo zajednički projekat Digitalno Pero definiše jasnu strategiju prilagođenu vašem poslovanju, biramo marketinško rešenje kako bi vaš oglas bio isplativ i krećemo u realizaciju. Kada govorimo o Facebook Conversions strategijama, Digitalno Pero vam nudi svoju ekspertizu poznavanja načina razmišljanja potencijalnih potrošača. Sve se svodi na modele ponašanja u digitalnom svetu, na osnovu kojih se vrše algoritmičke kalkulacije koje definišu sledeći korak potencijalnog potrošača.


  Izabrani proizvod:
  Ostale usluge

  Facebook Brand Awareness Oglasi
  SEO Istraživanje ključnih reči
  Instagram Reach Oglasi
  YouTube Overlay Oglasi
  Google Display Oglasi
  Facebook Conversions Oglasi
  Instagram Story Oglasi
  YouTube Skippable Video Oglasi
  Google Leads Oglasi
  SEO Analiza