YouTube Skippable Digitalni Marketing

YouTube Skippable Digitalni Marketing

 

YouTube Skippable digitalni marketing predstavlja jedinstveno strateško marketinško rešenje. Uz ovakav vid oglašavanja vaš digitalni oglas se prikazuje na određenim YouTube video zapisima. Digitalno Pero vam takođe daje opciju izbora na kojim video zapisima želite da se vaš digitalni oglas prikaže, kao i na kojim YouTube video kanalima.

Ukoliko se postavi ispravno i ukoliko se izdefiniše jasan cilj i kreira upečatljiv video sadržaj, YouTube Skippable digitalni marketing ima potencijal da vaše poslovanje podigne na potpuno novi nivo.

Konkurencija je velika, a u našem regionu nema puno kompanija i preduzetnika koji ulažu u ovakav vid oglašavanja. Glavni razlog je izuzetna kompleksnost pokretanja i vođenja ovakve forme digitalnih oglasa. Digitalno Pero vam nudi svoju ekspertizu u postavljanju, vođenju i analizi YouTube Skippable oglasa.

Usluga:
YouTube Skippable Digitalni Marketing
Kategorija:
YouTube Digitalni Marketing

YouTube Skippable Digitalni Marketing

 

YouTube Skippable digitalni marketing vam pruža mogućnost da prenesete reklamnu poruku u video formi. Ovakav vid digitalnog oglašavanja podrazumeva kreiranje video zapisa koji nemaju ograničenje u smislu trajanja digitalnog oglasa.

Neke od metrika koja vam obezbeđujemo prilikom kreiranja ovakvog vida digitalnih oglasa su:


 • Ukupan broj impresija ( ukupan broj svih prikaza )
 • Ukupan “View”, odnosno koliko je ljudi odgledalo vaš digitalni oglas
 • Procenat uspešnosti pregleda
 • Metrika “Earned View”, odnosno koliko je ljudi nastavilo sa istraživanjem vašeg YouTube kanala
 • Ukupan broj klikova koji je digitalni oglas ostvario
 • Analitička metrika YouTube kanala na kojima je prikazan vaš digitalni oglas

Napomena: Ovo su samo neke od bitnijih metrika koje vam obezbeđujemo prilikom pokretanja vašeg digitalnog oglasa. Nakon početka saradnje pružamo vam uvid u sve metrike vezane za vaš digitalni oglas.

Ukoliko želite da saznate više o “YouTube Skippable Digitalni Marketing” oglasima, kliknite na polje “opis”.

 • Specifikacije
 • Opis
 • Započni projekat
Analiza ciljnih grupa i postavka najbližih ciljnih grupa poslovanju
Da
Usmerenje poseta ka željenoj lokaciji van YouTube platforme
Da
Izbor lokacija na kojima će se prikazivati digitalni oglas
Da
Izbor uređaja na kojima će oglas biti prikazivan
Da
Izbor demografskih metrika usmerenja oglasa
Da
Izbor lokacije na kojima će oglas biti prikazan
Da
Analiza toka i kraja digitalnog oglasa
Da
Izbor trending tema koje aktiviraju prikazivanje oglasa
Opciono
Definisanje ključnih reči koje će oglas aktivirati
Opciono
Kreiranje video sadržaja
Opciono

YouTube Skippable Digitalni Marketing

 


YouTube Skippable marketing predstavlja napredno idejno rešenje kada govorimo o digitalnom marketingu. Ovakav vid digitalnih oglasa se vezuje za video zapise koji nisu vremenski ograničeni, ali ih korisnici YouTube platforme mogu prekinuti, odnosno “skipovati”. Prilikom kreiranja ovakvog vida digitalnih oglasa potrebno je voditi računa o poruci oglasa. Iako video zapis nema ograničenje u smislu trajanja, ipak je potrebno da ne bude previše dugačak i da se reklamna poruka jasno prenese u prvih nekoliko sekundi.
Postoje različita istraživanja koja se bave procesom pažnje kupaca, i svako od njih donosi gotovo identične zaključke. Pažnja kod potencijalnih klijenata ili potrošača opada, i izuzetno je teško zadržati je. Iako je teško uspeti u tome, nije neizvodljivo. Potrebno je da se znaju napredna analitička rešenja i strategije kojima se manipuliše metričkim sadržajima. Sve to sa razlogom osmišljavanja digitalno reklamnih strateških rešenja koja imaju za cilj da se prilagode vašem poslovanju.

Digitalno Pero vam nudi svoju ekspertizu u osmišljavanju reklamnih strategija, vođenja oglasa i reklamnih kampanja, kao i analizi svih metrika nakon završetka digitalnih oglasa. Ukoliko izaberete nas kao vaše predstavnike u digitalnom okruženju, dobijate jednog lojalnog i iskusnog partnera. Partnera koji će vas uputiti u sve tajne digitalnog marketinga kako biste dobili konkurentsku prednost i kako bi vaš brend napredovao, a proizvodi se prodavali.


Vaš napredak je naš cilj


YouTube Skippable digitalni marketing je pravo rešenje za vas ukoliko želite da se vaša poruka prenese potencijalnim klijentima i/ili potrošačima putem video sadržaja. YouTube platforma je jedna od najposećenijih na planeti. Svako od nas dnevno ode nekoliko puta na YouTube iz različitih razloga. Da li slušamo određenu muzičku numeru, istražujemo recepte za nedeljni ručak ili gledamo naučne emisije o potencijalnom naseljavanju planete Mars u narednih nekoliko decenija, ništa od toga nije važno. Jedino što jeste važno je to da na svim tim video sadržajima može da se prikaže vaš digitalni oglas. Mogućnosti su zaista neograničene.
Digitalno Pero vam nudi izbor detaljne prikazne demografije. Pod ovim mislimo da prilikom pokretanja vašeg digitalnog oglasa vršimo istraživanje koje se odnosi na to koja je potencijalna grupa potrošača koja će imati najviše interakcija sa vašim digitalnim oglasom. Da li su osobe muškog ili ženskog pola u pitanju? Da li je starosno doba ljudi ispod ili iznad 30 godina? Da li će se vaš oglas prikazivati roditeljima ili osobama bez dece? Sve su to metrike o kojima Digitalno Pero vodi računa.

Kada ustanovimo koje su ciljne grupe potrošača  i/ili klijenata odgovarajuće za usmerenje vašeg digitalnog oglasa ka njima, pristupamo izboru tehnoloških metrika. Tehnološke metrike se definišu izborom uređaja na kojima će se vaš oglas prikazivati, a sve ovo zahteva demografsko poznavanje potencijalnih klijenata kako bi se ostvarila konekcija između pomenutih metrika.

YouTube Skippable digitalni marketing obuhvata strateška rešenja koja su se pokazala plodonosnim. Ovakav vid digitalnih oglasa ima potencijal da usmeri ozbiljan saobraćaj ka određenoj lokaciji. YouTube Skippable digitalni marketing je vid digitalnog marketinga koji potencijalno ima najviše mogućnosti za podizanje svesti o vašem brendu. Osim toga, YouTube Skippable digitalni marketing savršeno privlači pažnju potencijalnim potrošačima i/ili klijentima. Naravno, da bi sve od gore navedenog moglo biti realizovano, potrebno je da se svi parametri prikladno podese. Video poruka mora biti sažeta, konkretna i upečatljiva. U suprotnom rizikujete da potencijalni potrošači i/ili klijenti prekinu vašu digitalnu poruku i nastave sa daljim istraživanjem.

Još jedna od bitnih stvari kojima Digitalno Pero posvećuje punu pažnju je definisanje “prikazne strategije”. Pod ovim najviše mislimo na sledeće. Sigurno ste bili u situaciji da uživate u određenom YouTube sadržaju i da vas naprosto bombarduju reklamnim sadržajem sa svih strana. Ovo je strahovito invazivan pristup digitalnom marketingu koji se najčešće vezuje za amaterizam. Na ovakav način se potencijalni potrošači i/ili klijenti u najvećem broju slučajeva odbijaju. Štaviše, većina ispitanika raznih istraživanja koja dotiču ovu temu je ogorčena na kompanije i pružaoce usluga koji se bave ovakvim vidom digitalnog marketinga. Takođe, većina ljudi stekne odbojnost prema takvom brendu i okrene se konkurentskom, upravo zbog preterano invazivne strategije koja gotovo svakodnevno uznemirava korisnike YouTube platforme.


Digitalno Pero ima razvijene strategije prikazivanja. Strategije za čiji razvoj je potrebno vreme. Naš tim pažljivo izučava ciljne grupe potrošača i/ili klijenata koji se vezuju za vaš brend, i na osnovu mnogo faktora kreira strategiju prikazivanja, odnosno koliko će puta vaš digitalni oglas biti prikazan istoj osobi.
Želimo da vam se zahvalimo na poseti kao i na vašoj pažnji. Dobrodošli ste na naš sajt i želimo vam da se uspešno informišete o digitalnom marketingu i svemu što je vezano za njega. Kada dobro sve istražite voleli bismo da nas kontaktirate kako bismo zajedničkim snagama mogli da usmerimo vaš brend ka željenom cilju.


  Izabrani proizvod:
  Ostale usluge

  Facebook Conversions Oglasi
  Facebook Engagement Oglasi
  Instagram Reach Oglasi
  Instagram Brand Awareness Oglasi
  YouTube Display Oglasi
  YouTube Overlay Oglasi
  Google Display Oglasi
  Google App Oglasi
  SEO Analiza
  SEO Konsultacije